Algemene Voorwaarden

algemeen

Bij boeking verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 1. Zodra de boeking is verwerkt, is een overeenkomst met de DeGidsenGids tot stand gekomen.
 2. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de site vermelde activiteiten.
 3. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 4. Tijdens alle activiteiten uitgaande van DeGidsenGids, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
 5. De GidsenGids of haar gidsen is/zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn eventuele reis-, verblijfs- en toegangskosten voor rekening van de deelnemer. De GidsenGids of haar gidsen is/zijn niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het reizen naar en van (geannuleerde en/of vervallen) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of verblijfskosten.

Boeken

 1. Boeken kan via het boekingsformulier of via info@degidsengids.nl.
 2. Een geboekte rondleiding is definitief nadat de betaling aan De GidsenGids is voldaan.
 3. Na boeking ontvangt u een bevestiging met daarin de contactgegevens van de gids, de afgesproken datum en tijd van de rondleiding en de afgesproken groepsgrootte van de rondleiding.
 4. Het is niet toegestaan met meer personen te komen tijdens de rondleiding dan de van te voren bepaalde groepsgrootte. De gids behoudt het recht deelnemers de toegang te ontzeggen.

Betaling

 1. Betaling bij De GidsenGids is mogelijk na ontvangst van een factuur.
 2. Een geboekte rondleiding gaat pas door na ontvangst van de betaling.

cadeaubonnen / kortingen

 1. Uw cadeaubon is 1 jaar geldig na uitgiftedatum.
 2. Uw cadeaubon is alleen inwisselbaar tegen activiteiten van De GidsenGids.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is er altijd maar maximaal één korting per activiteit geldig. Indien er meerdere kortingen geldig zijn, wordt het voor u meest voordelige kortingstarief gehanteerd.

Omboeken / annuleren

 1. Veranderen van datum kan in overleg met De Gidsengids, hieraan zijn echter geen garanties verbonden. Laat dit zo snel mogelijk weten, uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de rondleiding.
 2. Annuleren van een geboekte rondleiding kan tot 5 dagen voor aanvang van de rondleiding. In dat geval krijgt u 75% van het betaalde bedrag terug. (Hierna betaalt u het volledige bedrag.) Dit o.a. omdat de gids reeds tijd gestoken heeft in de voorbereiding van diens verhaal.
 3. Annuleren is uitsluitend per email mogelijk, de annulering dient te worden gericht aan info@degidsengids.nl.

wijzigingen

 1. Alle op de site of in andere media genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. De GidsenGids is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. De GidsenGids of haar gidsen is/zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde boekingsgeld wordt gerestitueerd.

disclaimer

Alle foto’s tekeningen en omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. De GidsenGids kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.