Gids Worden

We zijn

goede vertellers flexibel op de hoogte Scherp

De GidsenGids brengt een grote groep deskundigen als rondleiders bijeen. Elke gids vertelt over zijn of haar eigen vakgebied, maar àl onze gidsen weten een interessant verhaal op een goede manier te vertellen.

Zowel reeds werkzame gidsen, als specialisten die geen of weinig ervaring hebben met rondleiden zijn welkom om zich aan te sluiten. Als u via de gidsengids wilt gidsen verwachten we dat u de kennis over uw onderwerp in huis hebt. Daarnaast moet u zich comfortabel voelen bij het spreken voor een groep.

leer over

interactie positioneren aandacht antwoorden tijdsplanning luisteren

Als u de de kennis en de aanleg hebt dan helpen wij graag bij uw (verdere) ontwikkeling als gids. Bijvoorbeeld door advies te geven over het opzetten van een goede rondleiding. Wist u bijvoorbeeld dat de eerste 15 minuten van een rondleiding vaak bepalend zijn voor de waardering van de klant? Wij weten waar een goede introductie uit bestaat. Ook geven we tips om een betere verteller te worden en over het tot stand brengen van interactie. Regelmatig komen we als gidsen bijeen om ervaringen uit te wisselen.

We verzorgen de

website tekstredactie beeldredactie promotie feedback organisatie 

Goed kunnen vertellen over uw vak is (helaas) maar het halve werk. Wie wil rondleiden zal ook vindbaar moeten zijn. Niet iedere gids heeft de vaardigheden, het geld en de tijd om een website te bouwen, promotie te verzorgen en de planning en facturatie te regelen met de klant. Degidsengids verzorgt deze praktische kant, zodat u zich als gids kan richten op het delen van uw enthousiasme over uw vakgebied.

We verwachten

zelfstandigheid flexibiliteit inhoudelijke kennis enthousiasme 

Voor lang niet al onze gidsen is rondleiden hun hoofdinkomen. Dankzij de gidsengids kunnen specialisten rondleiden naast hun vak doen. De gidsen bij de gidsengids zijn zelfstandig. We geven graag tips over het opzetten van een goede rondleiding, maar de inhoud is niet onze verantwoordelijkheid. U bepaalt zelf het uurtarief en u bepaalt zelf wanneer u beschikbaar bent.

De klant betaalt aan Degidsengids, als gids factureert u aan ons. Wij vragen 20% van het door u gehanteerde tarief.

GIds worden?